Bekijk hier uw winkelmand. U heeft 0 items - €0.00 euro

De Wijngaarden

Wijngoed Fromberg

 

 

De wijnbouw in Limburg werd heringevoerd in de jaren 80 van de vorige eeuw. Heringevoerd, omdat tot aan de tijd van Napoleon II de wijnbouw in deze streken heel normaal was. De bescherming die Napoleon II bood aan de wijnteelt in Frankrijk en de jaren later ontstane grote phylloxera-epidemie die over heel Europa de wijngaarden vernietigde, zorgde ervoor dat de wijnbouw in Limburg voor 100% verdween. De veranderingen de laatste decennia in het boerenbedrijf en het opschuiven van het zuidelijke klimaat naar onze streken, deed aanvankelijk de wijnbouw alleen in Limburg, maar inmiddels zelfs in heel Nederland explosief groeien.

 

 

 

De helling waarop de wijngaarden van wijngoed de Fromberg liggen vind u in oostelijk Zuid-Limburg. Paul Wiertz een traditionele akkerbouwer kwam op leeftijd en het was tegen zijn pensionering aan, zodat hij het wat rustiger aan kon doen, dacht hij. Dus plantte hij in 1991 op deze helling de eerste wijnstokken samen met zijn zoon, dochter en schoonzoon. Hij liet zich daarin adviseren door de Wijnacademie in het Duitse Geisenheim. In de eerste jaren van het bestaan van de wijngaard plantte hij de druivenrassen, Muller Thurgau, Auxerrois. Inmiddels zijn daar Bacchus, Reichensteiner, Riesling, Pinot Noir, Dornfelder en Monarch bijgekomen. Wij zitten goed met onze Fromberg; de 3 hectare grote wijngaard is de enige hellingwijngaard in Nederland die volledig op het zuiden is gericht. Bovendien is het de hoogst gelegen wijngaard van Nederland. De hellinghoek is vrijwel gelijk aan de ideale hoek waarop de druivenstok het best gedijt. De bodem bestaat uit een mineraalrijke löss bovenlaag gemengd met holoceen grind op een ondergrond van mineraalrijke kalksteen (mergel), tot waar de wortels van onze druivenstokken gemakkelijk reiken. De ondergrond bestaat uit de oudere en daarom ook hardere mergelsoort. Dat maakt dat de druif hard moet werken om de mineralen die erin zitten op te nemen. Dat zorgt weer voor sterke stokken met druiven die krachtige uitgesproken wijnen leveren.

 

Fromberg                                                                            Fromberg

Apostelhoeve

 

De Nederlandse wijntraditie, die zijn oorsprong vindt in de Romeinse tijd, maakte na de Middeleeuwen allen plaats voor andere vormen van agrarische bedrijvigheid. Tot in 1970 de eerste wijnstokken terugkeerden op de zuid-hellingen van het Jekerdal in Maastricht. Hier, op één van mooiste plekjes van Limburg, de Louwberg, troont Nederlands oudste en grootste wijndomein; De Apostelhoeve. Dit wijndomein, inmiddels ruim 8 hectare groot, levert zes mooie, droge witte wijnen van Müller-Thurgau, Auxerrois, Riesling en Pinot-Gris druiven plus twee mousserende wijnen: Apostelhoeve Riesling Brut en Apostelhoeve Cuvée XII Brut.

Geschiedenis van de Apostelhoeve Waar in 1970 de wijngaard van de Apostelhoeve werd aangelegd, hadden al eerder druiven gestaan. De wijncultuur rond Maastricht is geen nieuw verschijnsel. In de  Romeinse tijd was het drinken van wijn in deze streken heel gewoon. Voor het bewijs van een eigen  inheemse wijncultuur moeten we wachten tot 871, wanneer een oorkonde ons attendeert op een  wijngaard bij de kapel van Sint-Salvator, bij Aken. Wijngaarden bij Maastricht worden vermeld in  968, als koningin Gerberga haar goederen laat beschrijven. Een landschapsbeeld van Maastricht en  omstreken uit de periode 1300-1500 maakt duidelijk dat de hellingen van Maas-, Geul- en Jekerdal  gul voorzien waren van wijnpercelen. Tot in de 15e eeuw kon de inlandse wijn nog concurreren met  het gewone bier, maar toen dit door de toepassing van hop langer houd¬baar en pittiger van smaak  werd, begon de bloeitijd voor de brouwers en trokken de wijn-bouwers in de concurrentieslag aan het  kortste eind. Een echte volksdrank, zoals in Frankrijk, is de wijn hier nooit geweest. De gemiddelde consumptie bedroeg in de middeleeuwse Nederlanden niet meer dan 20 à 25 liter per persoon, per jaar. In de 16e eeuw kwam daar een koudegolf bij, die omstreeks 1540 inzette en vanaf 1590 in hevigheid toenam. Deze “kleine ijstijd” en de verwoestende oorlogshandelingen in de eerste decennia van de tachtigjarige oorlog betekenden voor de wijnbouw de doodsteek. Zo vermelden de kronieken van het XII Apostelhuis dat de wijngaard na 1581 werd opgeheven, en dat omstreeks 1600 bij de modernisering van de Apostelhoeve de wijngaard, die tot het midden van de 16e eeuw in gebruik was, werd opgeschoond. Slechts hier en daar, bij enkele welgestelden en kerkelijke instellingen, leidde de wijnbouw nog een marginaal bestaan. Een uitzondering was de omgeving van Hoei; het prinsbisdom Luik bleef gevrijwaard van de verwoestende oorlogshandelingen. Tot in de 19e eeuw was de landwijn in Hoei een ware volksdrank. Pas in 1946, meer dan drie eeuwen na het verdwijnen van de wijnteelt rond Maastricht, werd er de laatste wijngaard gerooid.

 

Apostelhoeve

Wijngaard Sint Martinus

 

Is een milieuvriendelijk bedrijf geleden in het bergdorpje Vijlen. De naam van de wijngaard is afkomstig van de aldaar hoogst gelegen katholieke kerk van Nederland. Ieder bedrijf heeft een begin, zo ook Wijngaard Martinus. Hans Beurskens is in 1988 begonnen met een kleine wijngaard, die al snel uitgroeide tot een ware proeftuin. Gedurende de daaropvolgende jaren is de kennis van vinificatie en teelt toegenomen. De jarenlange ervaring heeft op teeltgebied zijn vruchten afgeworpen.

De overname van het bedrijf in 1996 door zijn zoon, Stan Beurskens luidde een nieuwe fase in,   waarbij de weg naar kennisverdieping blijvend werd ingeslagen. Een gedeelte van de oude wijngaard dient nog steeds als bron voor veel experimenten om de kennis voortdurend uit te breiden. De familie is op de achtergrond nog betrokken bij het bedrijf. De gang van zaken omtrent het wijndomein wordt nu geregeld door Stan Beurskens met behulp van een professionele team van oenologen, vinoloog en wijnbouwtechnici.

 

St Martinus

 Wijngoed Thorn

 

Reeds ten tijde van het middeleeuwse vorstendom Thorn vond er op behoorlijke schaal wijnbouw plaats in deze omgeving. Met name het centrale plein van Thorn; “de Wingerd” is hier een prachtig voorbeeld van. Deze Wingerd was vroeger de tuin van het stift en de huidige voorgevels van de stiftwoningen waren toen de achtergevels. Napoleon verwoestte niet alleen het stift van Thorn, maar dicteerde ook een verbod op wijnbouw buiten Frankrijk. Die wijnbouw was in de noordelijke gebieden toch al moeilijk geworden door de zogenaamde kleine ijstijd. Rond 1860 uit Amerika geïmporteerde druifluis vernietigde zelfs 90% van het Europese wijnbouwareaal. Tegenwoordig zijn alle Europese druivenstokken geënt op druifluis resistente Amerikaanse onderstammen en met de juiste rassenkeuze is het in de huidige klimatologische omstandigheden weer mogelijk geworden omin Limburg wijnbouw te bedrijven. De oude maassedimenten en de geringe jaarlijkse neerslag in Thorn zijn zelfs ideale voorwaarden voor deze gevoelige teelt. Na zijn wijnbouwopleiding aan het SLVA in Duitsland is Harry Vorselen met een gezonde dosis pioniersmentaliteit begonnen aan het opbouwen van Wijngoed Thorn. Het maken van kwaliteitswijn o.a. door middel van beperkte opbrengsten per druivenstok is de eerste prioriteit! Dit streven heeft reeds geresulteerd in het behal en van verschillende “sigilles de qualité” bij de FICB-keuring van de Confrérie des Chevaliers du Vin Limbourgois. Wijngoed Thornverbouwt de druivenrassen Pinot Auxerrois, Pinot Gris, Pinot Noir en Dornfelder. De witte wijnen worden in moderne roestvrijstalen temperatuur gestuurde tanks opgevoed. Voor derode wijnen gebruiken we de traditionele barriques van Frans eikenhout. De wijnkelder en het proeflokaal van Wijngoed Thorn liggen midden in het oude historische witte stadje Thorn aan de Bogenstraat nr. 12A. Op afspraak zijn er rondleidingen en proeverijen mogelijk op het wijngoed. Moderne technieken en de hoogste kwaliteitseisen in combinatie met toewijding en passie staan garant voor karaktervolle Maaslandse wijnen van Wijngoed Thorn.

 

wijngoed Thorn